play online safely
Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
You are here:Home arrow Cro.-Eng. Prayers
Croatian - English Prayers Print E-mail
Program - Prayer program

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

OČE NAŠ

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dodji kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

OUR FATHER

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

ZDRAVO MARIJO

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti medju ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas greš-nike sada i na čas smrti naše. Amen.

HAIL MARY

Hail, Mary, full of grace, the Lord is with thee: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, and at the hour of our death. Amen.

SLAVA OCU

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetome. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

GLORY BE TO THE FATHER

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

FATIMSKA MOLITVA

0 moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvojega milosrdja.

FATIMA PRAYER

0 my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of Hell, lead all souls to Heaven especially those who have most need of your mercy.

APOSTOLSKO VJEROVANJE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega. Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega koji je začet po Duhu Svetom, rodjen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu kato­ličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.

THE APOSTLES' CREED

I believe in God, the Father almighty.
creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate.
was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven.
and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit.
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body.
and the life everlasting. Amen.

SPOMENI SE
Spomeni se, milostiva djevice Marijo, kako se nije nikad čulo da si ikoga zapustila koji se k tebi u zaštitu utekao, tvoju pomoć zatražio i tvoj zagovor zaprosio. Ovim pouzdanjem po­taknula) utječem se i ja k tebi, Djevice djevica; k tebi, Majko, dolazim; pred tobom kukavni grešnik stojim. Nemoj, Majko vječne Riječi, prezreti mojih riječi, već ih čuj i milostivo usliši. Amen.

THE MEMORARE
Remember, 0 most loving Virgin Mary, that it is a thing unheard of, that anyone ever had recourse to your protection, implored your help, or sought your intercession, and was left forsaken. Filled therefore with confidence in your goodness I fly to you, O Mother, Virgin of virgins. To you I come, before you I stand, a sorrowful sinner. Despise not my poor words, O Mother of the Word of God, but graciously hear and grant my prayer. Amen.

ANDJEOSKI POZDRAV

Andjeo Gospodnji navijestio Mariji i ona je začela po Duhu Svetom.

Zdravo Marijo, itd.

Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo, itd.

I Riječ je tijelom postala i prebivala medju nama.

Zdravo Marijo, itd.

Moli za nas, sveta Bogorodice,

da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospo­dine, ulij u duše naše da mi koji smo po andjelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

THE ANGELUS

The Angel of the Lord declared to Mary: And she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, etc.

Behold the handmaid of the Lord: Be it done to me according to your word. Hail Mary, etc.

And the Word was made Flesh: And dwelt among us.

Hail Mary, etc.

Pray for us, O holy Mother of God.

That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray.

Pour forth, we beseech you, 0 Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the Incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross t be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

  

KRALJICE NEBA

THE REGINA CAELI

U uskrsno vrijeme, tj. od Velike subote navečer do uoči svetkovine Presv. Trojstva, umjesto Andjeo Gospodnji moli se stojeći:

Kraljice neba, raduj se, aleluja,

Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja,

Uskrsnu kako je rekao, aleluja,

Moli za nas Boga, aleluja,

Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja, Jer uskrsnu Gospodin uistinu, aleluja!

Pomolimo se: Bože, koji si se dostojao razvese­liti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

This prayer is said from Easter Sunday to the vigil of the Pentecost in lieu of the Angelus.

0 Queen of heaven, rejoice! Alleluia.

For he whom you did merit to bear, Alleluia.

Has risen as he said. Alleluia.

Pray for us to God. Alleluia.

Rejoice and be glad. 0 Virgin Mary. Alleluia.

For the Lord has risen indeed. Alleluia.

Let us pray.

God our Father, you give joy to the world by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ. Through the prayers of his mother, the Virgin Mary, bring us to the happiness o( eternal life. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.  
  

ROŽARJE

THE   ROSARY


RADOSNA OTAJSTVA

THE JOYFUL MYSTERIES

NAVJEŠTENJE: »Raduj se, milosti puna! Gospodin je s tobom! Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj! (Lk. 1,28,38)

THE ANNUNCIATION. "Hail, full of grace, the Lord is with you" ... "Behold.I am the handmaid of the Lord; let it be done to me according to your word."(Lk. 1:28,38)

POHOD:»Najblagoslovljenija si ti medju ženama! I blagoslovljen plod utrobe tvoje.« (Lk. 1,42)

THE VISITATION. "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." (Lk. 1:42)

RODJENJE: »I rodi sina svoga, provorodjenca, te ga povije u pelenice i položi u jasle, jer u gostionici nije bilo mjesta za njih.« (Lk. 2,7)

THE NATIVITY. "Mary gave birth to her first-born son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger." (Lk. 2:7)

PRIKAZANJE ISUSA U HRAMU: »Kad je prošlo vrijeme njihova Čišćenja, prema Mojsi-jevu zakonu, donesoše ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu.« (Lk. 2,22)

THE PRESENTATION. "When the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord." (Lk. 2:22)

NAŠAŠĆE ISUSA U HRAMU: »Nakon tri dana nadju ga u hramu gdje sjedi medju učiteljima, sluša ih i postavlja im pitanja.« (Lk. 2,46)


Lurdski »Ave« pjeva se izmedju ovih otajstava.

THE FINDING OF JESUS IN THE TEMPLE. "After three days they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions." (Lk. 2:46)

The Lourdes "Ave" refrain may be sung between these mysteries.

  

ŽALOSNA OTAJSTVA

THE SORROWFUL MYSTERIE

 

ISUSOVA SMRTNA BORBA U GETSEMANIJU: »Žalosna je duša moja do smrti. Ostanite ovdje i bdijte!  ... Abba, Oče!  Sve je tebi moguće, otkloni ovaj kalež od mene! Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš!« (Mk. 14,34,36)

THE AGONY IN THE GARDEN. "My soul is very sorrowful even unto death; remain here and watch .... Abba, Father, all things are possible to thee; remove this cup from me; yet not what I will but what you will."(Mk. 14:34,36)

ISUSA, PRIVEZANA ZA STUP, BIČUJU: »Tada Pilat naredi da se Isus uzme i bičuje.« (/v. 19,1)

THE SCOURGING AT THE PILLAR. "Then Pilate took Jesus and scourged him." (Jn. 19:1)

KRUNISANJE TRNOVOM KRUNOM: »Zatim vojnici opletoše krunu od trnja, staviše mu je na glavu i ogrnuše ga skrletnom kabanicom.« (/v. 19,2)

THE CROWNING WITH THORNS. "The soldiers plaited a crown of thorns, and put it on his head, and arrayed him in a purple robe." (Jn. 19:2)

NOŠENJE KRIŽA: »Oni na to uzmu Isusa, A on, noseći svoj križ, uzidje na mjesto zvano lubanja, hebrejski Golgota.« (/v. 19,17)

THE CARRYING OF THE CROSS. "So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of the skull, in Hebrew Golgotha" (Jn. 19:17)

RAZAPINJANJE: »Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj.« {Lk. 23,46)

Izmedju ovih otajstava pjeva se: Isuspobjedjuje, Isus vlada, Isus, Isus kraljuje.

THE CRUCIFIXION. "Father, into your hands I commend my spirit." (Lk, 23:46)

Between these mysteries may be sung: "Jesus conquers Jesus reigns Jesus, Jesus rules over all.

  
 

SLAVNA OTAJSTVA

 

THE GLORIOUS MYSTERIES

 

USKRSNUĆE: »Ne bojite se! Znam da traži­te raspetog Isusa. On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao!« (Mt. 28,5-6)

 

THE RESURRECTION.    "Do not be afraid; for I

know that you seek Jesus who was crucified. He is not here; for he has risen, as he said." (Mt. 28:5-6)

 

UZAŠAŠĆE: »Kada to reče, Gospodin Isus bi na njihove oči uzdignut u nebo.« (Dj. 1,9)

 

THE ASCENSION. "As they looked on, the Lord was lifted up and a cloud took him out of their sight." (Acts 1:9)

 

DOLAZAK DUHA SVETOGA: »Primit ćete snagu pošto Duh Sveti dodje na vas, pa ćete mi biti svjedoci... sve do kraja zemlje.« (Dj, 1,8)

 

THE DESCENT OF THE HOLY SPIRIT. "You will receive power when the Holy Spirit comes upon you; and you shall be my witnesses .... to the ends of the earth." (Acts 1:8)

 

MARIJINO UZNESENJE: »Potom se u nebu pokaza veličanstven znak: Žena obučena u sunce, mjesec pod njezinim nogama.« (Ot. 12,1)

 

THE ASSUMPTION OF MARY "A great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet." (Ap. 12:1)

 

MARIJA  OKRUNJENA   KRALJICOM   NEBA:

»Na glavi joj kruna od dvanaest zvijezda.« (Ot. 12,1)

Poslije tih otajstava pjeva se »Himna sv. Franje« (strana 136)

 

THE CORONATION OF MARY AS QUEEN OF HEAVEN. "On her head a crown of twelve stars." (Ap. 12:1)

The hymn "Hymn of St. Francis" (page 137) may be sung after these mysteries.

   
 ZDRAVO KRALJICE HAIL HOLY QUEEN

Zdravo Kraljice, majko milosrdja, živote, slasti i ufanje naše, zdravo! K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i pla­čući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle zagovor­nice naša one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslov­ljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo!

S:   Moli za nas, sveta Bogorodice,

N: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si sudjelovanjem Duha Svetoga pripravio tijelo i dušu slavne djevice, Majke Marije da bude dostojno prebivalište Sinu tvome: daj da nas ona koje se s radošću spominjemo milostivim zagovorom izbavi iz sadašnjih zala i vječne smrti. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

Hail, holy Queen, mother of mercy. - Hail, our life, our sweetness, and our hope. — To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this vale of tears. — Turn then, most gracious advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. — 0 clement, O loving, 0 sweet Virgin Mary.

P:   Pray for us, 0 holy Mother of God.

C:   That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray.

0 God, whose only-begotten Son, by his life, death and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life; grant, we beseech thee, that meditating on these mysteries, in the most holy Rosary of the Blessed Virgin Mary, we may both imitate what they contain, and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen.

Last Updated ( Friday, 07 December 2012 )
 
< Prev   Next >

TOTALLY YOURS

TOTUS TUUS

Immaculate Conception, Mary, my Mother.

Live in me. Act in me. Speak in and through me.

Think your thoughts in my mind. Love, through my heart.

Give me your dispositions and feelings.

Teach, lead and guide me to Jesus.

Correct, enlighten and expand my thoughts and behavior.

Possess my soul. Take over my entire personality and life.

Replace it with yourself.

Incline me to constant adoration and thanksgiving.

Pray in me and through me.

Let me live in you and keep me in this union always.
 
-  Pope John Paul II

MARIAN CONSECRATION

I, (name), a faithless sinner, renew and ratify today in your hands, O Immaculate Mother, the vows of my Baptism; I renounce forever Satan, his pomps and works; and I give myself entirely to Jesus Christ, the Incarnate Wisdom, to carry my cross after Him all the days of my life, and to be more faithful to Him than I have ever been before.
In the presence of all the heavenly court, I choose you this day for my Mother and Queen. I deliver and consecrate to you, as your slave, my body and soul, my goods, both interior and exterior, and even the value of all my good actions, past, present, and future; leaving to you the entire and full right of disposing of me, and all that belongs to me, without exception, according to your good pleasure, for the greater glory of God, in time and eternity. Amen.
-  St. Louis Marie de Montfort